Xây dựng danh mục đầu tư

Quản lý quỹ và phân bổ vốn đầu tư

Xây dựng danh mục đầu tư

XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ

I. KHÁI NIỆM

Mục tiêu chính của xây dựng danh mục đầu tư là để tối ưu hóa khoản đầu tư đem lại lợi nhuận tốt nhất với những rủi ro thấp nhất.

Xây dựng danh mục đầu tư chúng ta giải quyết các vấn đề như: Thiết lập được một danh mục hiệu quả với từng quy mô vốn, tỷ lệ phân bổ vốn vào từng tài sản, nguyên tắc phân bổ vốn, thời gian tham gia…

II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ

Như: Xây dựng danh mục đầu tư ngắn hạn và dài hạn, xây dựng danh mục đầu tư chiến lược, xây dựng danh mục đầu tư không thay đổi, xây dựng danh mục đầu tư năng động và đối nghịch.

Tuy nhiên không có phương pháp nào được cho là hoàn chỉnh, nhà đầu tư cần xây dựng cho mình một danh mục trong vòng tròn năng lực hiểu biết của mình, sự chấp nhận rủi ro của mình và nhiều yếu tố khác, với mục tiêu là bảo toàn vốn và gia tăng giá trị tài sản vượt trội so với kênh đầu tư khác.

Tìm hiểu thêm: QUỸ ĐẦU TƯ

Hoặc liên hệ số 0932.39.52.25 để được hướng dẫn chi tiết.