Vòng quay hàng tồn kho

Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp

Vòng quay hàng tồn kho

VÒNG QUAY HÀNG TỒN KHO

I. KHÁI NIỆM

Vòng quay hàng tồn kho là số lần mà hàng hóa tồn kho bình quân luân chuyển trong kỳ.

Công thức:

Vòng quay hàng tồn kho = (Giá vốn hàng bán) / (Trung bình hàng tồn kho trong kỳ)

Hay = (Doanh thu/Số dư hàng tồn kho cuối kỳ)

Trong đó:

          Trung bình hàng tồn kho trong kỳ = (Đầu kỳ + Cuối kỳ)/2

II. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG VÒNG QUAY HÀNG TỒN KHO:

1. Hệ số vòng quay hàng tồn kho càng cao càng cho thấy doanh nghiệp bán hàng nhanh và hàng tồn kho không bị ứ đọng nhiều. Có nghĩa là doanh nghiệp sẽ ít rủi ro hơn nếu khoản mục hàng tồn kho trong báo cáo tài chính có giá trị giảm qua các năm. Tuy nhiên, hệ số này quá cao cũng không tốt, vì như vậy có nghĩa là lượng hàng dự trữ trong kho không nhiều, nếu nhu cầu thị trường tăng đột ngột thì rất có khả năng doanh nghiệp bị mất khách hàng và bị đối thủ cạnh tranh giành thị phần. Hơn nữa, dự trữ nguyên liệu vật liệu đầu vào cho các khâu sản xuất không đủ có thể khiến dây chuyền sản xuất bị ngưng trệ. Vì vậy, hệ số vòng quay hàng tồn kho cần phải đủ lớn để đảm bảo mức độ sản xuất và đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

2. Hệ số vòng quay hàng tồn kho thường được so sánh qua các năm để đánh giá năng lực quản trị hàng tồn kho là tốt hay xấu qua từng năm. Hệ số này lớn cho thấy tốc độ quay vòng của hàng hóa trong kho là nhanh và ngược lại, nếu hệ số này nhỏ thì tốc độ quay vòng hàng tồn kho thấp. Cần lưu ý, hàng tồn kho mang đậm tính chất ngành nghề kinh doanh nên không phải cứ mức tồn kho thấp là tốt, mức tồn kho cao là xấu

3. Khi so sánh hệ số này này nên so sánh với các doanh nghiệp trong cùng ngành, có tính chất tương đồng.

4. Kết hợp với các chỉ số tài chính khác để có cái nhìn rõ hơn về doanh nghiệp

III.VÍ DỤ VỀ VÒNG QUAY HÀNG TỒN KHO

Việc tính toán Tỷ suất căn căn cứ vào Báo cáo kết quả kinh doanh và Bảng Cân đối kế toán của Doanh nghiệp, cùng như sổ kế toán của Doanh nghiệp để lấy số liệu. Ví dụ tính vòng quay hàng tồn kho của Công ty cổ phần tập đòa Hòa Phát tại ngày 31-12-2019. (theo bảng số liệu bên dưới) theo các bước sau:

Bước 1: Giá vốn hàng bán (mã số 11) = 52.472.820.451.654 đồng (a)

Bước2: Trung bình hàng tồn kho (mã số 140) = (14.115.139.048.908+19.411.922.748.095)/2 = 33.527.061.797.003 đ (b)

Bước 3: Vòng quay hàng tồn kho (a/b) = 1,56 lần

Điều đó nó cho biết là tại ngày 31-12-2019, …

Số liệu lấy tính toán gồm hai bảng bên dưới:

Bảng 1: Báo kết quả kinh doanh Hòa Phát tại ngày 31-12-2019:

Bảng 2: Bảng Cân đối kế toán:

Link nguồn Báo cáo tài chính Hòa phát 2019

Để tìm hiểu thêm về Vòng quay hàng tồn kho liên hệ số hotline 0932.39.52.25 để được hướng dẫn chi tiết.

Ngoài ra nếu bạn mong muốn nhận được góc nhìn thị trường hàng ngày cũng như cảnh báo rủi ro cùng với chia sẻ cơ hội đầu tư theo góc nhìn của chúng tôi bạn có thể đăng ký theo Room Zalo sau: Đăng ký ZALO