Vòng quay các khoản phải trả

Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp

Vòng quay các khoản phải trả

VÒNG QUAY CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

I. KHÁI NIỆM

Vòng quay khoản PHẢI TRẢ là chỉ số tài chính phản ánh khẳ năng chiếm dụng vốn đối với nhà cung cấp hoặc hiểu là chính sách thanh toán công nợ đối với nhà cung cấp. Nó còn được gọi với các tên khác như: Hệ số vòng quay các khoản phải trả, chỉ số vòng quay khác khoản phải trả.

Công thức:

Vòng quay các khoản phải trả = Doanh số mua hàng thường niên/ Phải trả bình quân

Trong đó:

Doanh số mua hàng thường niên = Giá vốn hàng bán+hàng tồn kho cuối kỳ - Hàng tồn kho đầu kỳ

Phải trả bình quân = (Phải trả trong báo cáo năm trước + phải trả năm nay)/2

Số ngày các khoản phải trả= 365/ vòng quay các khoản phải trả

II. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG VÒNG CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ:

  1. Vòng quay càng cao cho biết khẳ năng thanh toán đối với nhà cung cấp tốt, tình hình tài chính mạnh. Tuy nhiên chưa hẳn đã tốt khi chưa chiếm được vốn của nhà cung cấp.
  2. Vòng quay khoản phải trả thấp (Các khoản phải trả lớn), tiềm ẩn rủi ro về khẳ năng thanh toán, nhà cung cấp thường đánh giá khẳ năng tài chính doanh nghiệp kém, uy tín của doanh nghiệp có thể giảm sút trong mắt nhà cung cấp.
  3. Khi so sánh hệ số này này nên so sánh với các doanh nghiệp trong cùng ngành, có tính chất tương đồng.
  4. Kết hợp với các chỉ số tài chính khác để có cái nhìn rõ hơn về doanh nghiệp

III.VÍ DỤ VỀ VÒNG QUAY CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

Việc tính toán hệ số vòng quay khoản phải trả căn căn cứ vào Báo cáo kết quả kinh doanh và Bảng Cân đối kế toán của Doanh nghiệp để lấy số liệu.

Ví dụ tính hệ số vòng quay khoản PHẢI TRẢ của Công ty cổ phần thế giới di động t tại ngày 31-12-2019. (theo bảng số liệu bên dưới) theo các bước sau:

Bước 1: Giá vốn hàng bán (mã số 11) = 82.686.444.673.012 đồng (a)

          Hàng tồn kho cuối kỳ (cuối năm 2019) = 26.195.934.673.884 đồng (b)

          Hàng tồn kho đầu kỳ (đầu năm 2019) = 17.821.137.643.753 đồng (c)

Vậy Doanh số mua hàng thường niên =(a)+(b)- (c)= 91.061.241.703.143 đồng (d)

Bước2: Các khoản phải trả bình quân (mã số 311) = (8.244.614.243.810+12.055.385.483.995)/2 = 10.149.999.863.902 đ (e)

Bước 3: Vòng quay các khoản phải trả (d/e) = 8,9 lần

Để hiểu rõ hơn thời gian phải trả tiền nhà cung cấp trung bình quân bao nhiêu ngày, lấy 365/vòng quay khoản phải trả = 365/8,9= 41 ngày.

Số liệu lấy tính toán gồm hai bảng bên dưới:

Bảng 1: Báo kết quả kinh doanh thế giới di động tại ngày 31-12-2019:

Bảng 2: Bảng Cân đối kế toán của thế giới di dộng tại ngày 31-12-2019:

Link nguồn báo cáo tài chính 2019 của Thế giới di động

Để tìm hiểu thêm về Vòng quay các khoản phải trả liên hệ số hotline 0932.39.52.25 để được hướng dẫn chi tiết.