Vòng quay các khoản phải thu

Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp

Vòng quay các khoản phải thu

VÒNG QUAY CÁC KHOẢN PHẢI THU

I. KHÁI NIỆM

Vòng quay khoản phải thu là chỉ số tài chính phản ánh khẳ năng thu hồi vốn trên các khoản công nợ phải thu của công ty. Nó còn được gọi với các tên khác như: Hệ số vòng quay các khoản phải thu, chỉ số vòng quay khác khoản phải thu.

Công thức:

Vòng quay các khoản phải thu=Doanh số thuần/ Các khoản phải thu trung bình

Trong đó:

          Các khoản phải thu trung bình = (Các khoản phải thu còn lại trong báo cáo của năm trước và các khoản phải thu năm nay)/2.

Số ngày các khoản phải thu= 365/ vòng quay các khoản phải thu

II. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG VÒNG CÁC KHOẢN PHẢI THU:

  1. Vòng quay càng cao cho biết khẳ năng thu bán hàng thu tiền ngày của doanh nghiệp tốt (hiểu doanh nghiệp được khách hàng trả nợ nhanh). Tuy nhiên nếu so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành mà chỉ số này quá cao vượt so với các doanh nghiệp khác thì khẳ năng trong tương lai doanh nghiệp có thể mất khách hàng sẽ chuyển sang mua hàng, dịch vụ của các doanh nghiệp khác.
  2. Vòng quay khoản phải thu thấp cho biết khẳ năng thu hồi công nợ của doanh nghiệp kém, bán hàng không thu được tiền. Vì vậy chính sách tín dụng với khách hàng cần xem xét lại.
  3. Khi so sánh hệ số này này nên so sánh với các doanh nghiệp trong cùng ngành, có tính chất tương đồng.
  4. Kết hợp với các chỉ số tài chính khác để có cái nhìn rõ hơn về doanh nghiệp

III.VÍ DỤ VỀ VÒNG QUAY CÁC KHOẢN PHẢI THU

Việc tính toán hệ số vòng quay khoản phải thu căn căn cứ vào Báo cáo kết quả kinh doanh và Bảng Cân đối kế toán của Doanh nghiệp để lấy số liệu.

Ví dụ tính hệ số vòng quay khoản phải thu của Công ty cổ phần thế giới di động t tại ngày 31-12-2019. (theo bảng số liệu bên dưới) theo các bước sau:

Bước 1: Doanh thu thuần năm 2019 (mã số 10) = 102.174.243.976.723 đồng (a)

Bước2: Các khoản phải thu trung bình (mã số 131) = (359.573.657.457+262.268.362.817)/2 = 310.921.010.137 đ (b)

Bước 3: Vòng quay các khoản phải thu (a/b) = 328,6 lần

Điều đó nó cho biết trong năm 2019, MWG có hơn 328,6 lần các khoản phải thu thành tiền mặt. Để hiểu rõ hơn thời gian thu tiền bình quân bao nhiêu ngày, lấy 365/vòng quay khoản phải thu = 365/328,6 = 1,1 ngày.

Số liệu lấy tính toán gồm hai bảng bên dưới:

Bảng 1: Báo kết quả kinh doanh thế giới di động tại ngày 31-12-2019:

Bảng 2: Bảng Cân đối kế toán của thế giới di dộng tại ngày 31-12-2019:

Link nguồn báo cáo tài chính 2019 của Thế giới di động

Để tìm hiểu thêm về Vòng quay các khoản phải thu liên hệ số hotline 0932.39.52.25 để được hướng dẫn chi tiết.