Tỷ suất tự tài trợ

Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp

Tỷ suất tự tài trợ

TỶ SUẤT TỰ TÀI TRỢ

I. KHÁI NIỆM

Hệ số này cho biết trong một đồng tài sản của doanh nghiệp có bao nhiêu đồng được tài trợ bằng nguồn vốn tự có hay còn gọi vốn chủ sở hữu (Vì Tổng tài sản = Tổng nợ + Vốn chủ sở hữu)

Công thức:

Tỷ suất tự tài trợ = (Nguồn vốn chủ sở hữu) / (Tổng tài sản)

Trong đó:

          Tổng tài sản = Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn

          Nguồn vốn chủ sở hữu = Tổng nguồn vốn – Nợ phải trả

          Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn

II. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG TỶ SUẤT TỰ TÀI TRỢ:

  1. Tỷ suất càng cao cho biết tài sản của doanh nghiệp chủ yếu được đầu tư bằng vốn tự có (hay còn gọi là vốn chủ sở hữu) cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp ít sử dụng vốn vay không phải chịu nhiều về áp lực trả lãi gốc khi đến hạn và ngược lại.
  2. Tỷ số này có xu hướng ngày càng thấp tạo ra rủi ro cho doanh nghiệp
  3. Khi so sánh tỷ số này nên so sánh với các doanh nghiệp trong cùng ngành, có tính chất tương đồng.
  4. Kết hợp với các chỉ số tài chính khác để có cái nhìn rõ hơn về doanh nghiệp

III.VÍ DỤ VỀ TỶ SUẤT TỰ TÀI TRỢ

Việc tính toán Tỷ suất căn căn cứ vào Bảng Cân đối kế toán của Doanh nghiệp để lấy số liệu. Ví dụ tính tỷ suất của Công ty cổ phần sữa Vinamilk tại ngày 31-12-2019. (theo bảng số liệu bên dưới)

Bước 1: Vốn chủ sở hữu (mã số 400) = 29.731.255.204.364 đồng (E)

Bước 2: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn (mã số 440) = 44.699.873.386.034 đ (A)

Bước 3: Tỷ suất tự tài trợ (E/A) =0,66

Điều đó nó cho biết là tại ngày 31-12-2019, Trong 1 đồng tài sản của Vinmilk có 0,66 đồng được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu.

 

Để tìm hiểu thêm về Tỷ suất tự tài trợ liên hệ số hotline 0932.39.52.25 để được hướng dẫn chi tiết