Tỷ số khả năng trả nợ

Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp

Tỷ số khả năng trả nợ

TỶ SỐ KHẲ NĂNG TRẢ NỢ

I. KHÁI NIỆM

Chỉ số khả năng trả nợ trong tiếng Anh là Debt-Service Coverage Ratio, viết tắt là DSCR. Tỷ số này cho biết để chuẩn bị cho mỗi đồng trả nợ gốc và lãi, doanh nghiệp có bao nhiêu đồng có thể sử dụng được.

Nếu DSCR > 1 thì có thể nói là khả năng trả nợ của công ty là khá tốt, về mặt lý thuyết hệ số này càng cao cho thấy khả năng trả nợ của doanh nghiệp các tốt. Tuy nhiên nếu hệ số này cao quá có thể cho thấy thực trạng rằng việc quản lý và luân chuyển vốn lưu động của doanh nghiệp là chưa tốt.

Công thức:

       Tỷ số khả năng trả nợ = (Thu nhập ròng từ HĐKD- Chi phí hoạt động)/ (Tổng nợ phải trả).

Trong đó:

          Tổng nợ phải trả = Lãi vay* (1- Thuế TNDN) + Nợ gốc

          Thu nhập ròng từ HĐKT- Chi phí hoạt động = EBIT (thu nhập trước lãi và tax)

II. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG TỶ SỐ KHẲ NĂNG TRẢ NỢ:

  1. DSCR <1 thì dòng tiền âm, có nghĩa người vay sẽ không thể thanh toán khoản nợ hiện tại mà không dựa vào các nguồn lực đi vay bên ngoài
  2. DSCR = 1 cũng không thực sự tốt vì chỉ biến động nhỏ trong dòng tiền cũng làm cho công ty không thanh toán được khoản nợ.
  3. Kết hợp với các chỉ số tài chính khác để có cái nhìn rõ hơn về doanh nghiệp

III.VÍ DỤ VỀ TỶ SỐ KHẲ NĂNG TRẢ NỢ

Việc tính toán Tỷ số khẳ năng trả nợ căn cứ vào Báo cáo kết quả kinh doanh và Bảng Cân đối kế toán của Doanh nghiệp để lấy số liệu và một số Báo cáo kế toán khác của Doanh nghiệp.