Tiêu chí lựa chọn trái phiếu

Tiêu chí lựa chọn chứng khoán

Tiêu chí lựa chọn trái phiếu

1. Nên lựa chọn những trái phiếu của những tổ chức uy tín phát hành, thông tin minh bạch.

2. Nên lựa chọn trái phiếu của doanh nghiệp đầu ngành có lợi thế cạnh tranh mạnh, bền vững, có ngành nghề kinh doanh ổn định và có triển vọng trong tương lai.

3. Nên lựa chọn tổ chức có tình hình tài chính lành mạnh

4. Nên lựa chọn trái phiếu của những tổ chức có Ban lãnh đạo là người đáng tin cậy, vì lợi ích của tổ chức, uy tín.

5. Nên lựa chọn trái phiếu có tài sản đảm bảo

6. Nên lựa chọn trái phiếu có báo cáo tài chính được kiểm toán bởi 4 hãng kiểm toán lớn.

Trước khi đầu tư trái phiếu so sánh lãi suất nhận được với một số kênh đầu tư cơ bản khác như gửi tiết kiệm, mua chứng chỉ quỹ, chứng khoán, vàng, ngoại tệ để có cái nhìn toàn diện hơn cũng như tìm tới một tổ chức tư vấn uy tín để tham khảo trước khi quyết định đầu tư.