Tiêu chí lựa chọn chứng chỉ quỹ

Tiêu chí lựa chọn chứng khoán

Tiêu chí lựa chọn chứng chỉ quỹ

Cũng giống như đầu tư cổ phiếu, trái phiếu... Đầu tư chứng chỉ quỹ nhà đầu tư căn cứ trên tiêu chí cơ bản sau để lựa chọn:

1. Nên lựa chọn chứng chỉ quỹ được phát hành bởi những tổ chức uy tín

2. Nên lựa chọn tổ chức có tình hình tài chính lành mạnh

3. Ban lãnh đạo quỹ là người đáng tin cậy, vì lợi ích của tổ chức

4. Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi 4 hãng kiểm toán lớn

5. Có lịch sử đầu tư vượt trội, tăng trưởng bền vững so với một số kênh như gửi tiết kiệm, trái phiếu...

Nhà đầu tư cần tìm hiểu thêm các thông tin về công ty quản lỹ quỹ trên website, báo chí, bản cáo bạch, điều lệ quỹ, danh mục chứng khoán sở hữu của quỹ và các nguồn thông tin khác cũng như trước khi mua chứng chỉ quỹ cần có so sánh với một số kênh đầu tư cơ bản khác như gửi tiết kiệm, trái phiếu, chứng khoán, vàng, ngoại tệ để có cái nhìn toàn diện hơn trước khi quyết định mua chứng chỉ quỹ.