Theo Phill Town

Tiêu chí lựa chọn chứng khoán

Theo Phill Town

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CỔ PHIẾU PHILL TOWN (BỘ TIÊU CHÍ 4M):

1. Ngành nghề có ý nghĩa với bạn không? (Meaning):

Câu hỏi đầu tiên mà mỗi nhà đầu tư cần phải đặt ra cho bản thân chính là: (1) Bạn có am hiểu doanh nghiệp đó như một phần cuộc sống của bạn không? (2) Bạn có sẵn sàng nắm giữ doanh nghiệp như một người chủ hay không, nếu thị trường thứ cấp phải đóng cửa ngày mai?

2. Doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững (Moat):

Lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp thông thường được cấu thành từ rất nhiều giá trị vô hình. Ông gợi ý ra 5 lợi thế định tính và 5 biểu hiện định lượng để đánh giá doanh nghiệp tốt hơn.

  • 5 lợi thế định tính như: Nhãn hiệu, bí quyết, phí sử dụng, chuyển đổi, chi phí thấp
  • 5 biểu hiện định lượng như: ROIC, tăng trưởng vốn chủ sở hữu, tăng trưởng lợi nhuận thuần, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, nợ vay ròng.

3. Ban lãnh đạo có đáng tin cậy không? (Management)

Ông cho rằng một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh, lợi nhuận tăng trưởng, không nợ vay vẫn có thể là một công ty tồi nếu ban lãnh đạo tư lợi cá nhân hoặc làm giả các số liệu trên báo cáo tài chính.

Ông đặt ra các câu hỏi như: 1. Ban lãnh đạo có hành động vì cổ đông? ; 2. Liệu ban lãnh đạo có tập trung vào hoạt động cốt lõi; 3. Ban lãnh đạo có tinh thần cầu tiến, mục tiêu cao? ; 4. Không có lửa sẽ không có khói?

4. Giá mua có hấp dẫn không? (Margin-of-safety)

Chiến lược của ông là chờ đợi đến khi giá cả của doanh nghiệp tuyệt vời đó thấp hơn từ 25%-50% so với giá trị thực, ông sẽ bắt đầu mua tích trữ một cách tự tin. Giá càng giảm, ông lại càng hăng hái mua thêm.