Theo Graham

Tiêu chí lựa chọn chứng khoán

Theo Graham

I. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CỔ PHIẾU CỦA BENJAMIN GRAHAM

Có 10 tiêu chí như sau được ghi chép trong cuốn sách của Benjamin nhà đầu tư cần chú ý:

1 – Tỷ số lợi nhuận/thị giá (E/P) cao gấp đôi lãi suất trái phiếu xếp hạng AAA (AAA là hạng mức tín dụng cao nhất dành cho trái phiếu của các công ty).

2 – P/E của cổ phiếu thấp hơn hoặc bằng 40% so với P/E của toàn thị trường.

3 – Tỷ suất cổ tức/giá của cổ phiếu (dividend yield) lớn hơn 2/3 của lãi suất trái phiếu xếp hạng AAA.

4 – Giá trị vốn hóa của công ty nhỏ hơn 2/3 giá trị sổ sách của tài sản hữu hình.

5 – Giá trị vốn hóa của công ty nhỏ hơn 2/3 giá trị tài sản lưu động ròng.

6 – Tỷ số nợ/vốn chủ sở hữu theo giá trị sổ sách nhỏ hơn 1.

7 – Tài sản ngắn hạn lớn hơn nợ ngắn hạn ít nhất 2 lần.

8 – Toàn bộ nợ nhỏ hơn 2 lần giá trị tài sản lưu động ròng.

9 – Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) tăng trưởng 7%/năm trở lên trong vòng 10 năm qua.

10 – Công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận hàng năm ít nhất 7 lần trong vòng 10 năm qua.

Cổ phiếu nào vượt qua 10 điều kiện sàng lọc trên, theo Benjamin Graham, là những cơ hội đầu tư giá trị tuyệt vời.


II. CÁC PHƯƠNG CHÂM VỀ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ VÀ CÔNG THỨC

1 – Hãy là một nhà đầu tư, đừng là một nhà đầu cơ. Benjamin Graham định nghĩa nhà đầu tư là người mua và sở hữu cổ phiếu dài hạn, trong khi nhà đầu cơ tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn

2 – Quan trọng nhất là mua với giá bao nhiêu. Mua cổ phiếu của một công ty tốt nhất thị trường về hoạt động, về các chỉ số tài chính vẫn có thể là một đầu tư sai hoặc không hiệu quả nếu chúng ta mua với giá quá cao.

3 – Truy tìm những cơ hội giá hời. Thị trường sẽ luôn có lỗi trong việc định giá cổ phiếu.

4 – Luôn thận trọng với những con số tài chính do công ty cung cấp. Thỉnh thoảng vẫn có những công ty cố tình không đạo đức.

5 – Đa dạng hoá đầu tư. Đừng quá tập trung vào một số ít cổ phiếu.

6 – Hãy thực hiện quyền cổ đông của mình. Nhiều nhà đầu tư đã không thực hiện quyền cổ đông của mình mà bỏ ngỏ công ty cho các nhà điều hành. Nhà điều hành đôi khi hành động theo lợi ích của họ, hay lợi ích của một nhóm cổ đông nào đó, mà không hoạt động vì lợi ích của cả công ty.

7 – Hãy kiên nhẫn. Phương châm này củng cố phương châm 1.

8 – Phải có tính kỷ luật. Chỉ mua cổ phiếu khi thị giá thấp hơn giá trị được xác định theo công thức sau:

Giá trị = EPS x (2 x g (tốc độ tăng trưởng năm) + 8,5) x Lãi suất TPCP/lãi suất trái phiếu AAA