Theo Canslim của William O neil

Tiêu chí lựa chọn chứng khoán

Theo Canslim của William O neil

1. Chữ C (current): Tăng trưởng doanh số và eps quý hiện tại ở mức cao . Lưu ý:

  • So sánh với cùng kỳ năm trước để tránh yếu tố mùa vụ như PNJ vào mùa cưới, CTD vào thời điểm cuối năm. Ví dụ quý 2/2019 so quý 2/2018.
  • Loại bỏ lợi nhuận bất thường. Ví dụ FPT bán FPT retail
  • Ba quý gần nhất tăng trên 25%, càng cao càng tốt, thoả mãn điều kiện đầu tiên.

Ví dụ: PNJ doanh số  quý 4/2017-21,8%; Quý 1-2018-32,2%; Quý 2-2018-37,2% lợi nhuận tương ứng 135%;35%;40%); cổ phiếu tăng 50 lên hơn 100

2. Chứ A (Annual earnings increases): Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng hàng năm cao. Lưu ý:

  • EPS tăng trưởng ở mức cao ổn định trong 3 năm gần nhất, trên 20%, càng cao càng tốt. Ví dụ 2019 so năm 2018; 2018 so năm 2017.

Ví dụ: VNM doanh thu tăng trưởng 2010-48,4%; 2011-37,3%;2012-22,8%; LNST tương ứng 52,2%;16,6%;38%

  • Kết hợp với một số chỉ tiêu tài chính khác ROE trên 17%, càng cao càng tốt. Nghiên cứu trong 50 năm qua các cổ phiếu tăng giá mạnh đều có ROE>17%

Ví dụ : PNJ (ROE năm 2016-31%; 2017-32,5%; 2018-28,6%)

3. Chứ N (New products; New mangerment): Công ty có sản phẩm, dịch vụ mới kiến lợi nhuận tăng nhanh hơn so trước đây hoặc có thể sự thay đổi vị trí lãnh đạo mới mang đến nguồn sinh khí mới, ý tưởng mới.

  • Ví dụ: General motor tạo ra năm 1913-1914 của công ty Buick Motor kiến cổ phiếu GM tăng 1368%; Giá cổ phiếu Microsort tăng 1800% từ tháng 3/1993 đến 1999 sự ra đời hệ điều hành windows; Appple ra đời sản phẩm nghe nhạc mới kiến giá cổ phiếu tăng 1.580% từ 27-2-2004 đến 2-2009; còn ở Việt Nam có thể kể đến như: VCS – Ban lãnh đạo mới; PNJ tháng 11-2017 bổ nhiệm giám đốc marketing; tháng 5-2017 bổ nhiệm ông Thông Phó chủ tịch PNJ; thời gian này tập trung chủ yếu vàng trang sức giảm tỷ trọng vàng miếng trong cơ cấu doanh thu.

4. Chữ S (Supply and demand): Cung và cầu cổ phiếu. Lưu ý:

  • Tìm những cổ phiếu có lượng lưu hành thấp (tỷ lệ free float thấp); Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông tổ chức, quỹ, ban lãnh đạo lớn, cổ phiếu trôi nổi ít; tránh những cổ phiếu chia tách nhiều nguồn lợi nhuận không tương xứng với kết quả chia tách.
  • Những công ty mua cổ phiếu quỹ là tín hiệu tích cực, việc mua lại trên 10% được xem là lớn giảm số lượng cổ phiếu lưu hành. Làm EPS tăng lên

5. Chứ L (Leader and Leggard): Cổ phiếu dẫn đầu hay đội sổ

6. Chữ I (Institutional sponsorship) : Sự bảo trợ của các nhà đầu tư tổ chức quỹ đầu tư có danh tiếng trên thị trường, xem hồ sơ doanh nghiệp xem cơ cấu của cổ đông;

Ví dụ: PNJ kín room

7. Chữ M (Market direction): Xu thế của thị trường chung,

Ví dụ: VN index tăng suốt năm 2017 đến đầu tháng 4-2018