ROS- Biên lợi nhuận ròng

Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp

ROS- Biên lợi nhuận ròng

I. KHÁI NIỆM

ROS (Return on sales) là chỉ số  đánh giá tỷ lệ giữa lợi nhuận so với tổng doanh thu

Công thức:

ROS= (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)*100%       

II. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG ROS

  1. ROS cho biết với 1 đồng doanh thu tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Ví dụ: ROS=10% có nghĩa là 1 đồng doanh thu tạo ra 0,1 đồng lợi nhuận sau thuế.
  2. ROS khi so sánh nên so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành nghề và so sánh với dữ liệu quá khứ.
  3. Thường kết hợp với ROA, ROE để phân tích cho việc đánh giá doanh nghiệp được tốt hơn

III.VÍ DỤ THỰC TẾ TÍNH ROS CỦA CTY CP NƯỚC THỦ DẦU MỘT (TDM)

Bước 1: Lợi nhuận sau thuế lấy trong bảng BCKQ kinh doanh = Chỉ tiêu số 60= 203.767.822.070 đồng (1)

 

Bước 2: Doanh thu thuần (Mã số 10)= 345.772.085.411 đồng (2). Số liệu lấy Mã số 10 trong Bảng báo cáo KQKD của doanh nghiệp.

Bước 3: ROS = (1)/(2)= (203.767.822.070/345.772.085.411)*100% =58,9 %

Điều đó có nghĩa là cứ 1 đồng doanh thu thuần năm 2019 tạo ra 0,589 đồng lợi nhuận sau thuế

 

Tìm hiểu thêm: ROE

Liên hệ số 0932.39.52.25 để được hướng dẫn chi tiết.

Mở tài khoản giao dịch tại chứng khoán Techcombank: ĐĂNG KÝ MỞ TRỰC TUYẾN