ROIC -Khả năng sinh lời trên vốn đầu tư

Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp

ROIC -Khả năng sinh lời trên vốn đầu tư

ROIC- KHẲ NĂNG SINH LỜI TRÊN VỐN ĐẦU TƯ

I. KHÁI NIỆM

ROIC là tên viết tắt của cụm từ Return on Invested Capitail, là hệ số thu nhập trên vốn đầu tư cho biết doanh nghiệp sử dụng tiền của mình tạo ra lợi nhuận như thế nào
Công thức :

ROIC = EBIT * (1- Thuế suất) / Vốn đầu tư

= LNST/Vốn đầu tư

Trong đó

Vốn đầu tư = Tổng tài sản - (tiền và các khoản tương đương tiền) - các khoản nợ không phải trả lãi
Để xác định được các khoản nợ không phải trả lãi khi xem Báo cáo tài chính gần như không thể biết được. Vì vậy công thức trên được thay bằng công thức gần đúng, trong đó vốn đầu tư được coi là bằng vốn sử dụng (Capital Employed):

Vốn đầu tư = Vốn sử dụng = Tổng tài sản - Tổng nợ ngắn hạn

II. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG ROIC:

  1. Đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều nợ vay thì việc sử dụng ROIC sẽ thích hợp hơn. ROE thích hợp hơn với những doanh nghiệp ít sử dụng nợ vay.
  2. Buffett thường sử dụng ROIC, thường ROIC càng cao càng tốt, tối thiểu theo ông đạt 12% trở lên.

III.VÍ DỤ VỀ ROIC

Một công ty có vốn đầu tư 50 tỷ tạo ra doanh thu 100 tỷ và lợi nhuận 10 tỷ, sau đó công ty này vay thêm 200 tỷ tạo ra 200 tỷ doanh thu và kiếm thêm được lợi nhuận 10 tỷ lợi nhuận nữa. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu là 100% tuy nhiên ROIC giảm từ 20% chỉ còn là 8%.  Qua đó ta thấy công ty sử dụng vốn không tốt.

Để tìm hiểu thêm về ROIC liên hệ số hotline 0932.39.52.25 để được hướng dẫn chi tiết

Ngoài ra nếu bạn mong muốn nhận được góc nhìn thị trường hàng ngày cũng như cảnh báo rủi ro cùng với chia sẻ cơ hội đầu tư theo góc nhìn của chúng tôi bạn có thể đăng ký theo Room Zalo sau: Đăng ký ZALO