Dành cho thành viên

Quỹ từ thiện Vinastock

Quỹ từ thiện Vinastock

Từ thiện, chia sẻ lại cho xã hội những gì mình có luôn là việc đáng và nên làm đối với bất kỳ ai, hiểu được điều đó chúng tôi thành lập quỹ từ thiện Vinastock, do giai đoạn đầu chúng tôi tập trung vào đối tượng có hoàn cảnh khó khăn về học tập, những chương trình từ thiện liên quan tới giáo dục để phát triển tri thức với hình thức cho vay không tính lãi suất, khi học ra trường đi làm có thu nhập hoàn trả lại chúng tôi để chúng tôi giúp đỡ được thêm nhiều người nữa.

Chúng tôi luôn cập nhật tình hình thu chi của quỹ công khai minh bạch trên web trong mục quỹ từ thiện của vinastock.

Hãy cùng chúng tôi góp một phần tiền nhỏ của các bạn để chúng ta có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Tiền của quỹ từ thiện vinastock để tại ngân hàng chỉ sử dụng vào mục đích duy nhất làm từ thiện, được công khai mình bạch nguồn thu của ai, chi cho giúp đỡ ai được công khai minh bạch.