Quản lý danh mục đầu tư

Quản lý quỹ và phân bổ vốn đầu tư

Quản lý danh mục đầu tư

QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

KHÁI NIỆM

Là việc thường xuyên quan sát, đánh giá, cập nhật theo định kỳ có thể theo ngày, tuần, tháng, quý đối với tàn sản trong danh mục đầu tư để có phương án hợp lý trong từng thời kỳ đánh giá. Các nhà đầu tư có thể tự quản lý hoặc ủy thác cho bên một có mà nhà đầu tư

Tìm hiểu thêm: LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ

Hoặc liên hệ số 0932.39.52.25 để được hướng dẫn chi tiết.

Ngoài ra nếu bạn mong muốn nhận được góc nhìn thị trường hàng ngày cũng như cảnh báo rủi ro cùng với chia sẻ cơ hội đầu tư theo góc nhìn của chúng tôi bạn có thể đăng ký theo Room Zalo sau: Đăng ký ZALO