Phương pháp PEG

Phương pháp định giá chứng khoán

Phương pháp PEG

KHÁI NIỆM

PEG là một chỉ số tài chính quan trọng, thể hiện sự mối quan hệ giữ chỉ số PE so với G (tỷ lệ tăng trưởng của EPS)

CÔNG THỨC:

PEG = PE/G = PE/Tăng trưởng của EPS

Trong đó:

PE: Đo lường mối tương quan giữa Giá thị trường của cổ phiếu so với thu nhập của một cổ phiếu (EPS)

G (%): Tốc độ tăng trưởng thu nhập kỳ vọng trong tương lai của doanh nghiệp

Ý NGHĨA PEG:

PEG = 1: Điều đó có nghĩa tăng trưởng thu nhập EPS của cổ phiếu đã được thị trường phản ánh đầy đủ vào giá của cổ phiếu.

PEG>1: Tăng trưởng thu nhập của cổ phiếu đã được thị trường phản ánh cao hơn thu nhập thực sự cổ phiếu đó tạo ra (Có thể hiểu cổ phiếu định giá cao giá trị thực của nó).

PEG<1: Cổ phiếu định giá thấp hơn giá trị thực của nó. 

VÍ DỤ:

Tại ngày 5-5-2020, giá cổ phiếu FPT = 50,5 nghìn; P/E của Tập đoàn FPT là 10,95 lần (theo số liệu trang cafef.vn)

Nhà đầu tư kỳ vọng tốc độ tăng trưởng thu nhập của cổ phiếu trong năm 2020 tăng trưởng 20%/năm (để đưa ra được con số tương đối chính xác cần xem xét tốc độ tăng trưởng thu nhập qua các năm trong quá khứ để làm cơ sở, kế hoạch của Công ty trong tương lai và một số thông tin khác để tính toán).

Với hai dữ liệu trên, ta tính toán được PEG = 10,95/20 = 0,54 lần <1

Con số PEG<1 trên cho ta biết được là cổ phiếu FPT đang được thị trường định giá thấp hơn so với giá trị thực, giá thị trường của cổ phiếu FPT tại ngày 5-5-2020 mới phản ánh được 0,54 lần so với giá trị thực của nó.

Vậy với dữ liệu và giả thuyết bên trên thì giá của cổ phiếu FPT thực tế = 50,5/0,54 = 93,5 nghìn.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ PEG:

Nên kết hợp với các phương pháp định giá khác như P/E, P/B, chiết khấu dòng tiền để cho kết quả chính xác hơn.