Phương pháp P/B

Phương pháp định giá chứng khoán

Phương pháp P/B

Chỉ số P/B (Price to Book ratio) là 1 chỉ số tài chính quan trọng, được sử dụng để so sánh giá của cổ phiếu với giá trị ghi sổ của cổ phiếu đó.

Công thức tính:

P/B = Giá thị trường của cổ phiếu (Price) / Giá trị ghi sổ của cổ phiếu (Book value per Share)

Trong đó:

P: Là giá trị thị trường của cổ phiếu

B: Giá trị ghi sổ trên 1 cổ phiếu = (Tổng giá trị tài sản – Giá trị tài sản vô hình – Nợ) / Số lượng cổ phiếu lưu hành

Hoặc B= (Vốn chủ sở hữu - Giá trị tài sản vô hình)/Số lượng cổ phiếu lưu hành.

Giá trị tài sản vô hình = Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế

Giá trị ghi sổ cho chúng ta biết: giá trị tài sản (hữu hình) của doanh nghiệp còn lại là bao nhiêu, nếu ngay lập tức doanh nghiệp ngừng hoạt động, không kinh doanh nữa.

Ý nghĩa của chỉ số P/B

Chỉ số P/B cho biết:

Giá thị trường của cổ phiếu đang cao gấp bao nhiêu lần so với giá trị ghi sổ của doanh nghiệp?

Ví dụ:

Công ty cổ phần sữa Vinamilk (Mã: VNM) ngày 25-12 có P/B bằng 7,54.

Điều đó nghĩa là:

Để sở hữu cổ phiếu VNM, nhà đầu tư chấp nhận trả gấp 7,54 lần giá trị ghi sổ.

Chỉ số P/B là công cụ giúp nhà đầu tư tìm kiếm các cổ phiếu giá rẻ, đang bị thị trường ít quan tâm đến.

Ứng dụng phương pháp P/B:

Mỗi phương pháp định giá đều có những ưu điểm, nhược điểm của nó. Phương pháp P/B thường thích hợp cho định giá những doanh nghiệp về tài chính như ngân hàng, bảo hiểm, công ty vàng bạc vì đa số tài sản của các loại hình doanh nghiệp này toàn tiền.