Phương pháp định giá chứng quyền

Phương pháp định giá chứng khoán

Phương pháp định giá chứng quyền

Bỏ qua các khái niệm, những vấn đề phức tạp. Để hiểu được các yếu tố ảnh hưởng và xác định được giá chứng quyền nhà đầu tư xem ví dụ cụ thể sau:

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ LIÊN QUAN:

 1. CVNM2003: Chính là mã chứng quyền của cổ phiếu Vinamilk do sở giao dịch chứng khoán quy định, nhà đầu tư có thể nhìn thấy mã trên bảng giá chứng khoán khi niêm yết.
 2. Kỳ hạn (4 tháng): Được hiểu là khoảng thời gian chứng quyền tồn tại
 3. Ngày giao dịch đầu tiên (21/5/2020): Cũng giống như cổ phiếu, ngày mà mã CVNM2003 được niêm yết và giao dịch trên sàn.
 4. Ngày giao dịch cuối cùng (01/09/2020): Sau ngày này chứng quyền bị hủy niêm yết bắt buộc.
 5. Ngày đáo hạn (04/09/2020): Ngày cuối cùng mà người sở hữu chứng quyền được thực hiện quyền.
 6. Giá thực hiện (94): Mức giá để nhà đầu tư được thực hiện quyền khi chứng quyền đáo hạn. Nếu nhà đầu tư muốn được thực hiện quyền bắt buộc giá chứng khoán cơ sở của cổ phiếu Vinamilk trung bình 5 phiên trước ngày đáo hạn phải lớn hơn 94 nghìn. 
 7. Tỷ lệ chuyển đổi (10:1): Số lượng chứng quyền cần có để nhà đầu tư thực hiện quyền mua 1 chứng khoán cơ sở.
 8. Kiểu chứng quyền (European) : Tức là chỉ có thể thực hiện đúng vào một ngày đã được định trước, khác với kiểu chứng quyền Mỹ có thể được thực hiện vào bất kỳ ngày giao dịch nào trước hoặc cùng ngày đến hạn.
 9. Loại chứng quyền (Call): đây là loại chứng quyền mua, kiếm lời theo sự tăng giá của chứng khoán cơ sở hiện đang triển khai ở Việt Nam. Còn loại chứng quyền (Put) là chứng quyền bán chưa được triển khai.
 10. Tổ chức phát hành (MBS): Công ty chứng khoán MB
 11. Số lượng phát hành (3.000.000): Được hiểu tổng số lượng chứng quyền CVNM2003 được phát hành.
 12. Giá chứng quyền (2.58): Là giá chứng quyền đang giao dịch trên thị trường.

Hàng ngày chúng tôi có cập nhật giá chứng quyền cũng như định giá, quý nhà đầu tư có thể tham khảo theo đường link sau: Cập nhật định giá chứng quyền

CẤU TRÚC GIÁ CỦA CHỨNG QUYỀN: