Phương pháp đầu tư tăng trưởng

Các phương pháp đầu tư

Phương pháp đầu tư tăng trưởng

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG

TỔNG QUAN

Là một hình thức của phương pháp phân tích cơ bản, mua bán chứng khoán dựa trên phân tích sự tăng trưởng của doanh nghiệp như: Doanh thu, lợi nhuận, thu nhập trên một cổ phiếu ở hiện tại và tương lai cho dù cổ phiếu đó có thể được định giá cao nếu căn cứ vào phương pháp đầu tư giá trị.

Phương pháp đầu tư tăng trưởng có thể học từ nhà đầu tư huyền thoại Philip Fisher với cuốn sách “Cổ phiếu thưởng, lợi nhuận phi thường”.

Không có một phương pháp nào được coi là thành công duy nhất. Nên sử dụng kết hợp giữa các phương pháp sẽ cho hiệu quả đầu tư tốt hơn, nhà đầu tư cần trang bị cho mình những kiến thức, kinh nghiệm để có thể lựa chọn được chứng khoán theo những phương pháp tốt nhất.

Tìm hiểu thêm: TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CỔ PHIẾU PHILIP FISHER

Liên hệ số 0932.39.52.25 để được hướng dẫn chi tiết.