Phương pháp chiết khấu dòng tiền

Phương pháp định giá chứng khoán

Phương pháp chiết khấu dòng tiền

I .PHƯƠNG PHÁP CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN (DCF)

Là phương pháp định giá doanh nghiệp dựa trên cơ sở khẳ năng sinh lời của doanh nghiệp trong tương lai.

Công thức tổng quát:

Cụ thể hơn: 

TRƯỜNG HỢP 1 - CHIẾT KHẨU DÒNG TIỀN VỐN CHỦ SỞ HỮU (FCFE):

TRƯỜNG HỢP 2- CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN VỐN ĐẦU TƯ  (FCFF):

Liên hệ số 0932.39.52.25 để được hướng dẫn chi tiết.

Hoặc đăng ký tham gia: KHÓA HỌC CHỨNG KHOÁN để mọi thứ trở lên đơn giản

Ngoài ra nếu bạn mong muốn nhận được góc nhìn thị trường hàng ngày cũng như cảnh báo rủi ro cùng với chia sẻ cơ hội đầu tư theo góc nhìn của chúng tôi bạn có thể đăng ký theo Room Zalo sau: Đăng ký ZALO