Kỳ chuyển đổi các khoản phải trả

Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp

Kỳ chuyển đổi các khoản phải trả

I. KHÁI NIỆM

Kỳ chuyển đổi các khoản phải trả là số ngày trung bình mà một doanh nghiệp cần trả tiền cho nhà cung cấp.

Công thức:

Kỳ chuyển đổi các khoản phải trả = 365 x Bình quân các khoản phải trả/Chi phí bán hàng= (365 / Vòng quay các khoản phải trả).

II. Ý NGHĨA

  1. Chỉ số ở mức cao có nghĩa doanh nghiệp quan hệ tốt với nhà cung cấp và có khẳ năng kéo dài thời gian trả tiền cho người bán.
  2. Khi sử dụng hệ số này thường so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành và dữ liệu trong quá khứ cũng như kết hợp với các chỉ tiêu tài chính khác để có góc nhìn toàn diện hơn khi phân tích về một doanh nghiệp.

III.VÍ DỤ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - MWG

Bước 1: Tính vòng quay phải trả nhà cung cấp:  Click

Bước 2: Kỳ chuyển đổi các khoản phải trả = 365/8,9 = 41 ngày

Tìm hiểu thêm: VÒNG QUAY CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

Liên hệ số 0932.39.52.25 để được hướng dẫn chi tiết.