Khả năng thanh toán lãi vay

Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp

Khả năng thanh toán lãi vay

I. KHÁI NIỆM

Khẳ năng thanh toán lãi vay là chỉ tiêu cho biết khẳ năng trả lãi nợ vay của doanh nghiệp

Công thức:

Hệ số khẳ năng thanh toán lãi vay= EBIT/Chi phí lãi vay.

Trong đó : EBIT chính là Lợi nhuận trước thuế và lãi vay

I. Ý NGHĨA VÀ LƯU Ý:

  1. Hệ số cho biết số lần công ty có thể thanh toán khoản lãi hiện tại với thu nhập hiện có của nó. Ví dụ Hệ số =5, có nghĩa là thu nhập gấp 5 lần số lãi vay công ty phải thanh toán hiện tại.
  2. Hệ số <1 cho thấy doanh nghiệp không tạo ra đủ thu nhập để trả các chi phí lãi vay, đây là thường là các doanh nghiệp sẽ gặp rủi ro lớn tài chính có thể dẫn tới khẳ năng phá sản.
  3. Khi sử dụng hệ số này thường so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành và dữ liệu trong quá khứ cũng như kết hợp với các chỉ tiêu tài chính khác để có góc nhìn toàn diện hơn khi phân tích về một doanh nghiệp.

III. VÍ DỤ CTY CP NƯỚC THỦ DẦU MỘT (TDM)

Bước 1: Tính lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) = (Mã số 50 + Mã số 23 ) = (211.293.907.114 +41.624.076.935)= 252.917.984.049 đồng. (Số liệu được lấy từ Báo cáo KQKD của doanh nghiệp bên dưới):

 

Bước 2: Hệ số thanh toán lãi vay =(252.917.984.049)/(41.624.076.935)=6 lần

 Cho biết trong năm 2019, Cty CP nước Thủ Dầu Một thu nhập trước thuế và lãi vay gấp 6 lần số lãi vay mà công ty phải thanh toán.

 

Tìm hiểu thêm: TỶ SỐ KHẲ NĂNG TRẢ NỢ

Liên hệ số 0932.39.52.25 để được hướng dẫn chi tiết.