Tiêu chí lựa chọn chứng quyền

Tiêu chí lựa chọn chứng khoán

Tiêu chí lựa chọn chứng quyền

TIÊU CHÍ VÀ LƯU Ý LỰA CHỌN CHỨNG QUYỀN

1. Xem thời hạn đáo hạn (thời gian còn lại) của chứng quyền, ưu tiên thời hạn chứng quyền còn dài để đầu tư

2. So sánh giá thực hiện chứng quyền so giá cơ sở của chứng quyền (hiểu là giá cổ phiếu của chứng quyền đó). Những chứng quyền có giá cơ sở sát hoặc lớn hơn giá thực hiện càng cao càng tốt.

3. Tính toán giá hòa vốn của chứng quyền (Tham khảo mục: Cập nhật định giá chứng quyền hàng ngày).

4. Cũng giống như cổ phiếu, lựa chọn chứng quyền được phát hành bởi những công ty tốt (bộ 20 tiêu chí để chọn được công ty tốt, tham khảo vinastock).

5. Thường thì cổ phiếu tăng thì giá chứng quyền tăng và ngược lại. Nên khi đầu tư chứng quyền phải nghiên cứu khẳ năng tăng hoặc giảm giá cổ phiếu của chứng quyền đó.

6. Tỷ lệ tăng giá chứng quyền trong ngày thường phục thuộc vào nhu cầu mua bán căn cứ trên tỷ lệ chuyển đổi chứng quyền, thời gian còn lại của chứng quyền, giá thực hiện chứng quyền và nhiều thông tin khác). Tham khảo mục cập nhật chứng quyền hàng ngày của Vinastock để có thông tin đầy đủ hơn).

Liên hệ số 0932.39.52.25 để được hướng dẫn chi tiết.

Hoặc đăng ký tham gia: KHÓA HỌC CHỨNG KHOÁN để mọi thứ trở lên đơn giản

Ngoài ra nếu bạn mong muốn nhận được góc nhìn thị trường hàng ngày cũng như cảnh báo rủi ro cùng với chia sẻ cơ hội đầu tư theo góc nhìn của chúng tôi bạn có thể đăng ký theo Room Zalo sau: Đăng ký ZALO