Gói thành viên cao cấp

Sau thời gian trải nghiệm 15 ngày, nếu các bạn thấy giá trị nhận được lớn hơn nhiều so với chi phí bỏ ra, vui lòng ủng hộ theo các mức thời gian sau:

  1. Thời gian 3 tháng: 500.000 VND
  2. Thời gian 6 tháng: 800.000 VND
  3. Thời gian 12 tháng: 1.600.000 VND

Thông tin thanh toán:

Số tài khoản: 0580100189999

Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank)

Chi nhánh: Thành Công – Hà Nội

Tên người thụ hưởng: Hà Minh Phú

Nội dung thanh toán: Tên đăng nhập,email hoặc điện thoại, thời gian đăng ký

Ví dụ: NguyenVanAn, annguyen@gmail.com, 0988667788, 6t

(Giải thích: 6t có nghĩa là gói 6 tháng)

Sau khi nhận được thanh toán, tài khoản của bạn chính thức sẽ được kích hoạt.

Thông tin hỗ trợ : hotline: 0932.39.52.25